ДО УВАГИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

 
 

Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Увага!!! Важлива інформація!

Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 року № 80 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 р. № 440, якою затверджено Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - Порядок). Внесеними змінами у новій редакції викладено пункти № 2, 4, 5, 8 Порядку та затверджено нову форму Декларації відповідності матеріально – технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
Враховуючи вищезазначене, пропонуємо у разі подання декларацій суб’єктами господарювання, враховувати зміни та можливості заповнення декларацій через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС (https://e-services.dsns.gov.ua).

 

Увага!!! Важлива інформація!

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства   Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області доводить до Вашого відому,  що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та від 16 грудня 2015 р. № 1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» проведена реорганізація Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області. На виконання наказу Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 18.01.2016 № 3 «Про утворення комісій з реорганізації територіальних органів Держсанепідслужби України» державним реєстратором 21.01.2016 року проведено реєстраційну дію щодо внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області в результаті реорганізації. Відповідно до наказу Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 21.04.2016 №73 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держсанепідслужби України», який вступив в дію з 01.05.2016 втратили чинність цілий ряд наказів Державної санітарно-епідеміологічної служби України про затвердження примірних форм інформаційних, технологічних карток адміністративних послуг, в зв’язку з чим, управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи не видаються.
Принагідно повідомляємо,що на сьогодні «Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи»: (сировини, продукції; нормативних  документів; технології, діючих об’єктів тощо) надає Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів ,яка знаходиться за адресою:01001,м.Київ,вул.Б.Грінченка,1. Більше інформації можна отримати на сайті:consumer.gov.ua.Email:vosdi@ukr.net. Контактний телефон: (044)2797558.

 

 

УВАГА! Внесено зміни до закону України "Про ветеринарну медицину"

Управлінням ветеринарної медицини в м. Хмельницькому припинено прийом документів на видачу дозволу на проведення заходів із залученням тварин у зв'язку із скасуванням ст. 38 Закону України “Про ветеринарну медицину”.

 

Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації поновив  прийом пакетів документів на видачу документів дозвільного характеру:
-   висновку державної екологічної експертизи;
-   дозволу на спеціальне використання об’єктів тваринного світу;
-   дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
і     реєстрацію декларацій на утворення відходів
06.05.2014р.

 

УВАГА! Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації припинив прийом декларацій про утворення відходів та деяких документів дозвільного характеру

Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації листом від 25.04.2014 р. № 05/3-1828 повідомляє, що в зв'язку із прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру” від 09.04.2014 р. та необхідністю приведення Регламентів (інформаційних карток) у відповідність до вимог чинного законодавства ними припинено прийом декларацій про утворення відходів та документів на видачу таких документів дозвільного характеру:

 - дозвіл на спецводокористування;

- дозвіл на розміщення відходів (крім небезпечних відходів);

- погодження ліміту на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних та твердих побутових відходів).
26.04.2014р.

 

До уваги підприємців! В.о. Президента підписав закон про скорочення кількості дозволів

25 квітня 2014 року, в.о. Президента України Турчинов О.В. підписав розроблений Держпідприємництвом Закон, яким передбачено суттєве скорочення кількості дозвільних документів

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» від 09.04.2014 № 1193-VII, скасовується необхідність погодження з державними органами здійснення господарської діяльності, на яку раніше потрібно було отримувати дозволи.

Для Держпідприємництва завжди було пріоритетним зменшення кількості документів дозвільного характеру та скасування зобов’язання отримувати погодження, висновки та інші документи, які передують одержанню дозволу. Законом такий обов’язок покладено на дозвільний орган, що оформляє дозвільний документ без залучення суб’єкта господарювання.

Крім того, до виключної компетенції адміністративного суду віднесено прийняття рішень щодо анулювання документа дозвільного характеру з підстав, визначених Законом.

В цілому, Закон суттєво зменшує адміністративний тиск на суб’єктів господарювання, упорядковує кількість дозвільних документів та створює сприятливі умови для надходження інвестицій у країну.

З детальним переліком скасованих документів дозвільного характеру можна ознайомитись за посиланням.

Даний Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

До уваги підприємців! Держпідприємництво надає перелік скасованих дозволів

Держпідприємництво звертає увагу бізнесу на необхідність ознайомлення з переліком дозвільних документів, які тепер не потрібно буде отримувати.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» (реєстр. № 2436а), прийнятим Верховною Радою 09.04.2014, скасовується необхідність погодження з державними органами здійснення господарської діяльності, на яку раніше потрібно було отримувати дозволи. Держпідприємництво надає детальний перелік таких документів дозвільного характеру та посилання на нормативно-правові акти, якими передбачалося їх отримання.

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, які скасовано.

10.04.2014р.

До уваги суб’єктів господарювання

Дозвільний центр Віньковецької районної державної адміністрації змінює місце прийому заяв на оформлення документів дозвільного характеру,  реєстрацію декларацій та їх видачу.
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» дозвільний центр є складовою Центру надання адміністративних послуг. Так, з 01.01.2014 року в районі розпочинає роботу Центр надання адміністративних послуг за адресою: вул. Соборної України, 7 смт Віньківці  (приміщення Віньковецького відділення Дунаєвецької МДПІ (колишній Приватбанк)).

01.12.2013р.
 

Доводимо до відома суб’єктів господарювання, що 30 жовтня 2013 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 №748 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/748-2013-п), яка вносить суттєві зміни до порядку отримання документів дозвільного характеру, зокрема до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1218.

Згідно із змінами, до категорій власників відходів, яким необхідно одержати ліміти на утворення та розміщення відходів, належать власники відходів, які підлягають включенню до реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів». Власники відходів, які не підлягають включенню до зазначеного реєстру подають щороку через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг декларацію про відходи.

06.11.2013р.

 

УВАГА!
Новостворений Департамент екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації з 11.07.2013 року розпочав видачу документів дозвільного характеру.

15.07.2013р.

 

З 01.07.2013 року у зв'язку з прийняттям кодексу цивільного захисту, втратили силу Закон України "Про пожежну безпеку" та низька постанов.

Постановою від 05.06.2013 N 440 Кабміна затверджено Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, яким визначається процедура подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).
Так, декларація розробляється суб'єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта нерухомості до державного адміністратора.
Суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику разом з декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.
Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом 10 днів з дня її надходження.

Крім цього, передбачено, що декларація не подається:

-     у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;
-   орендарем об'єкта нерухомості (особою, яка використовує об'єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об'єкт) за умови, що декларацію на об'єкт нерухомості зареєстровано його власником.

Постанова набрала чинності з 1 липня 2013 року.

Постанову від 05.06.2013 N 440 опубліковано в газеті “Урядовий кур'єр” від 03.07.2013 р. №116.

ФОРМА ДЕКЛАРАЦІЇ розміщена у рубриці «Дозвільний центр», «Бланки заяв та декларацій»

04.07.2013р.

 

На засіданні Уряду схвалено Постанову щодо затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

 Фахівці Держпідприємництва опрацювали проект постанови, після чого документ було доопрацьовано редакційно та погоджено Головою Служби Михайлом Бродським.  Документ  розроблено  Державною службою України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).  Так, пропонується чітко визначити та впорядкувати процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. Це дозволить починати роботу новоутворених підприємств, використовувати підприємцями об’єкти нерухомості, а також орендувати будь-які приміщення без отримання відповідного дозволу органів пожежного нагляду, як було до цього часу. У проекті також запропоновано Форму такої Декларації.  Згідно з Порядком, декларація може складатися як в цілому на об’єкт, так і на окремі будинки, що входять до складу цього об’єкта та до яких висуваються вимоги пожежної безпеки.  Пропонується також встановити, що підприємець матиме право розпочати свою діяльність вже з дня реєстрації Декларації органом ДСНС.  Датою подання такої Декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції держадміністраторам, або відповідним органам ДСНС. Документ реєструється безкоштовно протягом 10 днів з дня надходження.  Згідно з проектом акта, Декларація новостворених підприємств подається не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку господарської діяльності.  У проекті постанови враховані вимоги Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 № 685 «Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства».

(матеріали сайту Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку  підприємництва)
(06.06.2013р.)

Новостворена Державна служба України з надзвичайних ситуацій розпочинає видачу документів дозвільного характеру

З 01.06.2013 року дозвільним центром райдержадміністрації розпочато прийом пакетів документів на видачу Віньковецьким районним сектором ГУ ДСНС України у Хмельницькій області дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об’єктів та об’єктів іншого призначення; впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції; оренду будь-яких приміщень (за умови наявності позитивного діючого експертного висновку), а також реєстрація декларації відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

(29.05.2013р.)

Віньковецький районний сектор Управління Держтегногенбезпеки у Хмельницькій області тимчасово припиняє прийом документів на видачу документів дозвільного характеру

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 р. № 176-р «Питання Державної служби з надзвичайних ситуацій», наказу Держтехногенбезпеки України від 12.04.2013 р. № 177 «Про виключення з кадрів державної інспекції техногенної безпеки України», наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 12.04.2013 р. № 159 «Про зарахування в кадри Державної служби України з надзвичайних ситуацій» з 22 квітня 2013 року тимчасово припинений прийом документів на видачу документів дозвільного характеру в зв’язку з реорганізацією.

(15.04.2013р.)

Територіальні органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища ліквідовуються

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 №159 "Про ліквідацію територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища" та наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.03.2013 №98 " Про ліквідацію територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища" територіальні органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища продовжують виконання своїх повноважень до 17 травня 2013 року.
Враховуючи вищевказане, а також те, що строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру складає місячний термін, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Хмельницькій області з 29 квітня 2013 року припинено прийом документів на видачу (анулювання) документів дозвільного характеру

Новостворене Головне управління Держсанепідемслужби у Хмельницькій області розпочинає видачу документів дозвільного характеру

З 01.02.2013 року дозвільним центром Віньковецької райдержадміністрації розпочато прийом пакетів документів на видачу Головним управлінням Держсанепідемслужби у Хмельницькій області документів дозвільного характеру:

  • Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

* Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

  • Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (про обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, щодо розміщення відходів).

* Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо.

  • Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо; продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей.

* Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я населення.

  • Дозвіл на роботу із мікроорганізмами I – IV груп патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК.

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин.

До уваги замовників будівництва!

Згідно зі ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (зі змінами, внесеними законами України від 16.10.2012 р. № 5459 та від 20.11.2012 р. № 5496) замовник має право виконувати будівельні роботи щодо об’єктів будівництва, що належать до ІV і V категорій складності, після видачі замовнику центральним органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт.

Таким чином, документи на отримання дозволу на виконання будівельних робіт на об’єктах ІV – V категорій складності та заявки на отримання сертифікатів готовності до експлуатації таких об’єктів треба надсилати до Держархбудінспекції України: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26. Документи надсилаються за переліком, визначеним постановами Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 461 та № 466.

Щодо документів, які уповноважують особу подавати документи державному адміністратору від імені юридичної особи та фізичної особи – підприємця (що працює з печаткою та без такої)
(роз’яснення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва)

  Згідно з абзацом другим частини десятої статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» факт отримання документа дозвільного характеру засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи при пред'явленні документа, що засвідчує його особу, та документа про внесення плати за його видачу, якщо така плата передбачена законом.  Частиною першою статті 237 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) визначено, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.  Відповідно до частини першої статті 239 ЦК України правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки особи, яку він представляє.  Статтею 244 ЦК України передбачено, що представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Представництво за довіреністю може ґрунтуватися також на акті органу юридичної особи.  Згідно з частиною третьою статті 244 ЦК України довіреністю є письмовий документ, виданий однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на здійснення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.  Відповідно до частини першої статті 245 ЦК України форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.  Слід також зазначити, що у деяких випадках законодавство прямо передбачає, що довіреність фізичної особи має бути нотаріально посвідчена.  Згідно з частиною другою статті 42 Цивільного процесуального кодексу України довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.  Проте, якщо правочин, на вчинення якого уповноважується представник фізичної особи, не потребує нотаріального посвідчення, або якщо чинне законодавство прямо не встановлює обов’язковість нотаріального посвідчення довіреності фізичної особи – підприємця, довіреність може бути видана фізичною особою - підприємцем у звичайній письмовій формі.

 Видача довіреності юридичною особою має свої особливості

 Частиною першою статті 246 ЦК України визначено, що довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.
Проте, ЦК України не містить загального поняття органу юридичної особи. Натомість, стаття 99 ЦК України дає загальну характеристику виконавчого органу товариства, а стаття 161 - виконавчого органу акціонерного товариства.  Комплексний аналіз зазначених норм дозволяє дійти висновку, що під «органом юридичної особи» слід розуміти її виконавчий орган, створення якого передбачене установчими документами даної юридичної особи. Такий орган може складатися з однієї або кількох осіб. Якщо виконавчий орган організації складається з однієї особи, то довіреність від імені організації видається за підписом її одноосібного керівника та скріплюється печаткою цієї організації. Якщо ж виконавчий орган організації складається з кількох осіб, то рішення про видачу довіреності має прийматися більшістю голосів, якщо інше не передбачене установчими документами або спеціальним законом.  Враховуючи викладене, документом, що засвідчує повноваження особи подавати державному адміністратору документи від імені юридичної особи та фізичної особи – підприємця є довіреність, видана згідно чинного законодавства.

Щодо документів, які засвідчують особу суб’єкта господарювання

 Документом, який посвідчує особу, яка вчиняє дії від імені суб’єкта господарювання (керівника юридичної особи, фізичної особи - підприємця), або уповноваженої ним особи - є паспорт громадянина України. При цьому, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147 «Про прикордонний режим», крім паспорта громадянина України в якості документа, що посвідчує особу, використовується:

 - для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток печатки або штампу установи, яка видала документ, дату видачі;

 - для іноземців - національний паспорт або документ, що його замінює;

 - для осіб без громадянства - посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне або тимчасове проживання. 03.12.2012р.

Затверджено Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 року №1135 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів" встановлено, що відстань між опорами рекламних засобів, що розміщуються вздовж автомобільних доріг загального користування, визначається з додержанням вимог техніки безпеки, але не може бути менша ніж 100 метрів.

Також забороняється: у процесі видачі дозволів - проведення конкурсів, за видачу дозволів – справляння плати, під час видачі дозволу – втручання у форму та зміст реклами.

Санепідстанції ліквідовуються

Згідно з наказом МОЗ України від 21.09.2012 р. №176-о «Про ліквідацію бюджетних установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я Украйни» санепідстанції будуть ліквідовані.

На підставі вищевикладеного дозвільним центром Віньковецьої райдержадміністрації тимчасово припиняється прийом заяв суб’єктів господарювання для отримання документів дозвільного характеру, що надаються до Віньковецької районної санітарно-епідеміологічної станції. Прийом заяв буде відновлено в  2013 році.

Припинення видачі дозволів на спеціальне водокористування

 Відповідно до змін до Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. №991, видачу дозволів на спеціальне водокористування водними об'єктами загальнодержавного значення здійснює Мінприроди України. В зв'язку з цим, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Хмельницькій області припинило видачу дозволів на спеціальне водокористування.

 Офіційне відкриття Центру надання адміністративних послуг Хмельницької міської ради

В рамках святкування Дня міста Хмельницького відбулось офіційне відкриття Центру надання адміністративних послуг. Ця установа забезпечить комфортні умови та економію часу, який витрачають хмельничани на отримання послуг, а з іншого боку – створить зрозумілий і прозорий механізм їх отримання. Під одним дахом хмельничани зможуть отримувати більше 150 послуг. Також в Центрі можна буде отримати кваліфіковану інформаційну, консультаційну та правову допомогу щодо послуг, подати звернення, пропозицію або зауваження з будь-яких питань, проводитиметься прийом громадян.

”Я переконаний, що відкриття Центру надання адміністративних послуг стане важливим кроком для подальшого удосконалення відносин суб’єктів господарювання та пересічних громадян з владою”, - наголосив на відкритті Сергій Мельник.

До уваги суб’єктів господарювання, які мають намір отримати дозвіл на розміщення небезпечних відходів на 2013 рік! 
                Відповідно до внесених змін до Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 289 розгляд заяв, проектів лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів, погодження таких проектів лімітів, видачу дозволів на розміщення небезпечних відходів здійснює Мінприроди відповідно до Порядку.
         Чинним законодавством не передбачена участь представників центральних апаратів міністерств у роботі дозвільних центрів.
         Ураховуючи те, що нормування у сфері поводження  з небезпечними відходами здійснюється центральним органом виконавчої влади, заяви на отримання дозволів на розміщення небезпечних відходів та погодження проектів лімітів на їх утворення та розміщення будуть прийматися централізовано службою діловодства Мінприроди згідно з пунктом 149 розділу 3 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів АР Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1242.
    Адреса Міністерства екології та природних ресурсів України:
    03035, м. Київ, вул. Урицького, 35
    Тел.(044)206-31-00, (044)206-31-68 
               за інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України 


Календарь
Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Зодіак: Стрелец
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Віньковецька районна державна адміністрація