Архівний відділ Віньковецької районної державної адміністрації

Місце знаходження та юридична адреса відділу:

вул. Соборної України, 3, смт. Віньківці,
Віньковецький район, Хмельницька область, 32500
тел..: (+38097)7630706
E-mail: vinadm@vin-km.gov.ua

Положення про відділ

Розпорядок роботи:

понеділок - четвер – з 8.00 до 17.15; 
п’ятниця – з 8.00 до 16.00; 
обідня перерва – з 12.00 до 13.00; 
вихідні дні: субота, неділя.

Прийом громадян:

  понеділок - четвер – з 8.00 до 16.00; 
п’ятниця – з 8.00 до 15.00; 
обідня перерва – з 12.00 до 13.00; 

Історія архіву

Постановою Центрального архівного управління УСРР від 27 липня І930 року при кожному райвиконкомі утворені резервні архівосховища, де тимчасово зберігалися документи ліквідованих і деяких діючих установ до передачі їх місцевим архівним управлінням. Ново­утвореними архівосховищами завідували районні інспектори з архівної справи.
В листопаді 1931 року ВУЦВК прийняв постанови про включення районних резервних архівосхо­вищ у мережу державних архівів. Отже районні архіви передавались у підпорядкування райвиконкомів і стали фінансуватись з районних бюджетів.
20 червня 1932 року в продовження цієї постанови ВУЦВК і Раднарком УСРР прийняли постанову «Про центральне архівне управління УСРР, його місцеві органи і заклади». Уперше в утворених п’яти областях УСРР створені органи управління архівним будівництвом - обласні архівні управління, які підпорядковувались обласним виконавчим комітетам, а з середини 30-х років - обласним управлінням НКВС. Цією ж постановою районні резервні архівосховища перетворювались в районні архіви (Хмельницький облдержархів, опис I, справа 146, лист 116, 121).
До кінця 1932 року на території, яка у вересні 1937 року увійшла до складу Кам’янець-Подільської області, райархіви були створені в 26-ти районах, у тому числі в Затонському (до 1927року і після 1938 року - Віньковецькому)
У 1932-1934 роках усі районні архіви підпорядковувались відповідним районним виконкомам і Винницькому обласному архівному управлінню. З утворенням у складі Вінницької області Могилів-Подільського, Проскурівського і Шепетівського прикордонних округів з лютого 1935 року по вересень 1937 року частина райархівів підпорядковувалась їх окружним управлінням (з 1932 року всі місцеві архівні управління виконували тільки функції керівництва архівним будівництвом і не зберігали документи).
Ряд районів у 1935 році не увійшов до складу прикордонних округів. Серед них був і Затонський. Тому їх районні архіви підпорядковувались безпосередньо архівному управлінню Вінницького облвиконкому (Державний архів Хмельницької області. Путівник. Львів, 1964, стор. 276-277).
Зі створенням у вересні 1937 року Кам’янець-Подільської області було утворене обласне архівне управління, а Кам’янець-Подільський державний історичний архів (така його назва з 1932 року) перейменований в обласний державний Історичний архів.
У зв’язку із вжиттям Центральним Комітетом партії заходами по зміцненню державної безпеки у березні 1939 року архівні установи України перейшли у відання НКВС УPCР.Тому в І937-І94Ір.р., 1944-1960 р.р. районні і місь­кі архіви «по горизонталі» підпорядковувались відповідним відділам внут­рішніх справ, а «по вертикалі» - створеному у вересні 1937 році архівному управлінню (з 1944 року-відділу) Кам’янець-Подільського обласного управ­ління Міністерства внутрішніх справ.
На початку 1941р. в районному архіві зберігалося – 50 фондів (10 тис. од.зб) документів за 1922-1937р.р., які були втрачені під час окупації району німецько-фашистськими загарбниками (з липня 1941 року до березня 1944 року), коли районний архів не функціонував. Віньковецький архів відновив діяльність на початку кві­тня 1944 року. За період 1944-1976р.р. в архіві було сконцентровано понад 3,5 тис. од.зб. документів. Усі районні архіви відновили свою роботу одразу після звільнення території від німецьких окупантів.
До жовтня 1937 року районні (міські) архіви передавали документи через років 10 років після закінчення їх діловодства обласному архіву.
В довоєнні роки на районні архіви покладалось завдання регулярного прийому документів діючих на території району закладів, організацій і підприємств, впорядкування матеріалів ліквідованих закладів, прийом з наступною передачею історичному архіву виявлених матеріалів дореволюційного періоду, вжиття заходів для виявлення на території району архівних матеріалів раніше не знайдених, здійснення контролю за збереженням і забезпечення збереженості прийнятих документів, передача державному історичному архіву документів, термін зберігання яких у райархівах минув, використання документів архіву в народногосподарських, довідкових і культурно-освітніх цілях, обслуговування представників закладів та організацій, а також дослідників, які працювали над документами держархіву (Хмельницький облдержархів, Ф.р-3161, опис І, стор.271, лл. 2-28).
У червні 1960 року архівні установи України перейшли від міністерства внутрішніх справ у відання Архівного управління при Раді міністрів УРСР. Обласний, районний і міські державні архіви підпорядковувались відповід­ним виконавчим комітетам та архівному відділу Хмельницького облвиконкому.
Віньковецький районний держархів припинив свою діяльність з грудня 1962 року по грудень 1966 у зв’язку з ліквідацією району.
Рішенням 7-ої сесії Хмельницької обласної ради від 12 жовтня 1968 року архівний відділ облвиконкому ліквідувався, а його функції були передані державному архіву області, який у 1990 році був переведений з Кам’янця-Подільського до обласного центру.
За роки незалежності України районні державні архіви не раз переходили з відання районних рад до районних державних адміністрацій і навпаки, хоч функції їх не мінялись. Підпорядковувався Віньковецький райдержархів державному архіву Хмельницької області Головного архівного управління України. Указом Президента України від 22 березня 2000 року Головне архівне управління України перейменоване в Державний комітет архівів України, затверджено Положення про нього (указ №486/2000). На початку 2000 року посада завідуючого архівним відділом райдержадміністрації змінена на посаду «начальник архівного відділу».
Указом Президента України №1200/98 від 30 жовтня 1998 року встановле­но професійне свято - День працівників архівних установ, яке відзначають щорічно 24 грудня.
Впродовж існування Віньковецького районного державного архіву не раз мінялось місце його розташування , його очолювали різні люди. Так у довоєнні та перші післявоєнні роки архів очолювали Тихонюк, Горбатюк, П.П. Натанзон, Тихонюк, Пуківський, Вознюк. З 1954 архівною установою керували: Пустова Н.О (1954-1971р.р.), Федюк Г.П. (1971-1994р.р.), Цапура С.П. (1994-1997р.р.), Яцишин М.С. (1997-2003р.р.), Тиртишний В.Д. (2003-2016р.р.), з 24 лютого 2016 року – начальник архівного відділу О.М.Іжевська.

Діяльність

Архівний відділ Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області є одним з 25 Архівних відділів районних державних адміністрацій Хмельницької області, що складають сучасну систему місцевих державних установ створених у порядку, передбаченому Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» для зберігання документів Національного архівного фонду (далі – НАФ), що мають місцеве значення, та здійснення управління архівною справою та діловодством на території Віньковецького району Хмельницької області. Однією з невід’ємних умов функціонування держави є інформаційне забезпечення, якісне та вчасне виконання якого залежить і від рівня розвитку архівної справи та документотворення на місцях. Документи, що зберігаються у відділі, виступають складовою частиною Національного архівного фонду України та світової культурної спадщини, залучаються до постійного обігу з метою використання для задоволення інформаційних потреб суспільства та реалізації прав і законних інтересів громадян. Архівна справа – галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, політико-правові, культурологічні та техніко-економічні аспекти організації зберігання архівних документів та використання інформації, що міститься в них. Саме тому пріоритетними завданнями Архівного відділу Віньковецької районної державної адміністрації Хмельницької області є поповнення НАФ документами місцевого значення, що утворилися внаслідок діяльності установ, підприємств та організацій району, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, всебічне використання інформації, що в них міститься. Станом на 01.05.2018 року в Архівному відділі у 112 фондах (установи та організації – 96, фонди особового походження - 96) зберігається 10305 одиниць справ постійного зберігання Віньковецького району періоду 1970 – 2012 років, які є неповторними за їх змістовністю для громади району, а також становлять історико-культурну цінність району. Також на зберіганні є 30 фотоальбомів (1376 фотодокументів (позитивів) постійного зберігання), 5 фотодокументів постійного зберігання на електронних носіях (51 одиниця обліку-фотослайд), 6 фонодокументів постійного зберігання на електронних носіях (204 одиниці обліку на лазерних дисках), 28 відеодокументів постійного зберігання на електронних носіях (30 відеофільмів на лазерних дисках), 20 відеодокументів постійного зберігання на магнітних носіях (24 відеокасети), 5 кінодокументів постійного зберігання на магнітних носіях (5 кіноплівок).

Послуги

На підставі законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», «Про звернення громадян» та «Про інформацію» відділ надає довідки соціально-правового і тематичного характеру, копії документів громадянам та юридичним особам, забезпечує роботу користувачів у читальному залі, надає консультації з питань архівної справи та діловодства, а також з питань пошуку документів ліквідованих підприємств, установ та організацій.
Тематику звернень в основному становлять:
- земельні питання (довідки про відведення, закріплення, переведення, передачу в приватну власність земельних ділянок тощо);
- майнові питання (довідки про взяття на квартоблік, надання, бронювання житла, розподіл/об’єднання особових рахунків, переведення особових рахунків на житло /купівля-продаж, дарування, спадщина/, приймання-передавання на баланс будівель та інше);
- реєстрація статутів (положень) установ, підприємств та організацій, в тому числі і садових товариств.
- працевлаштування та звільнення з роботи.
У відповідності до ст.20 Закону України «Про звернення громадян» термін виконання запиту становить 30 днів з моменту надходження звернення. Запити виконуються безкоштовно. Всі, без виключення, довідки видаються на підставі документів, що зберігаються в архівному відділі. За інформаційне наповнення того чи іншого документу архівний відділ відповідальності не несе.
Архівні довідки, копії та витяги видаються заявникам, їх родичам або уповноваженим особам під розписку за пред’явленням паспорта або іншого документа, що підтверджує особу. Упродовж цього часу звернення підлягає вивченню на предмет його задоволення, визначаються фонди та документи в яких може бути затребувана інформація, пошук необхідних даних, виконання, друкування та надсилання відповіді заявнику.

Фонди

СПИСОК
Фондів архівного відділу Віньковецької РДА станом на 01.05.2018 року

№ фонду

Назва фонду

 

Справи постійного терміну зберігання/
Особові фонди

 

 

Крайні дати

К-сть справ

 1

 2

3

4

Р-1

Районна рада, райвиконком

1982-2010

627

Р-2

Районна державна адміністрація

 1992-2010

500

Р-3

СКС ім. Артема с.Адамівка

1989-1999

21

Р-4

Віньковецька селищна рада

1981-2010

231

Р-5

Агрофірма «Маяк» смт. Віньківці

1993-2000

17

Р-6

Петрашівська сільська рада

1981-2010

208

Р-7

Великоолександрівська сільська рада

1981-2008

222

Р-8

Адамівська сільська рада

1982-2010

189

Р-9

КСП ім.Щорса с. Майдан-Олександрівський

1987-2000

46

Р-10

Говорівська сільська рада

1982-2009

197

Р-11

Зіньківська сільська рада

 1981-2010

301

Р-12

Майдано-Олександрівська сільська рада

1981-2011

284

Р-13

КСП «Мир» с. Грим’ячка

1981-1995

22

Р-14

Покутинецька сільська рада

1981-2010

268

Р-15

Карачієвецька сільська рада

1981-2010

251

Р-16

Зорянська сільська рада

1990-2010

181

Р-17

Дашковецька сільська рада

1982-2010

203

Р-18

Грим’яцька сільська рада

1982-2009

188

Р-19

СКС «Промінь» с.Зіньків

1988-1999

31

Р-20

Охрімовецька сільська рада

 1981-2010

242

Р-21

Нетечинецька сільська рада

1982-2009

141

Р-22

КСП «Дружба народів» с.Петрашівка

1986-1999

25

Р-23

КСП «Зоря» с.Покутинці

1986-1999

39

Р-24

КСП «Прапор Жовтня» с.Карачіївці

1986-1999

32

Р-25

КСП «Поділля» с.Нові Нетечинці

1993-2008

13

Р-26

Женишковецька сільська рада

 1981-2009

215

Р-27

Агрофірма «Осламово» с.Осламів

1996-2000

19

Р-28

КСП «Іскра» с.Женишківці

1990-1999

26

Р-29

КСП «Новий шлях» с.Говори

1970-1999

39

Р-30

СС ім.Шевченка с.Зоряне

1989-2000

29

Р-31

КСП «Урожай» с.Яснозір’я

1993-1999

24

Р-32

СС «Росія» с.Великий Олександрів

1987-1999

23

Р-33

Яснозірська сільська рада

1981-2009

178

Р-34

КСП «Перемога» с.Фащіївка

1990-1999

5

Р-35

КСП «Нива» с.Охрімівці

1986-2000

34

Р-36

Агрофірма «Україна» с.Дашківці

1989-1999

29

Р-37

СС «Заслав’я» смт.Віньківці

1993-1999

10

Р-39

КСП «Колос» с.Гоголі

1987-1998

17

Р-40

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

1986-2011

196

Р-41

Управління фінансів райдержадміністрації

1975-2010

350

Р-42

Районна рада профспілки працівників АПК

1984-2009

79

Р-43

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

1978-2010

228

Р-44

Відділ культури райдержадміністрації

1973-2012

204

Р-45

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

1974-2011

342

Р-46

Віньковецька центральна районна лікарня

1986-2010

108

Р-47

Осламівська сільська рада

1981-2009

162

Р-49

Віньковецький навчально-виховний комплекс

1987-2011

55

Р-50

Районне споживче товариство

1977-2010

174

Р-51

Пилипо-Олександрівська сільська рада

1989-2010

161

Р-52

КСП «Дружба» с.Пилипи-Олександрівські

1989-1999

34

Р-53

КСП «Прогрес» с. Слобідка-Охрімовецька

1989-2000

37

Р-54

КСП «Нове життя» с.Карижин

1990-1998

8

Р-55

КСП «Калюс» с.Калюсик

1989-1999

22

 Р-61

КСП «Авангард» с.Пирогівка

1989-2000

31

Р-63

КСП «Світанок» с.Старі Нетечинці

1990-2007

7

Р-65

Віньковецьке відділення Дунаєвецької ОДПІ податкова інспекція

1990-2009

325

Р-66

Управління Пенсійного фонду України у районі

1995-2017

569

Р-67

Адамівська сільська територіальна виборча комісія

2006-2015

31

Р-68

Віньковецька селищна ТВК

2006-2015

40

Р-69

Великоолександрівська сільська ТВК

2006-2015

31

Р-70

Говорівська ТВК

2006-2015

30

Р-71

Грим’яцька ТВК

2006-2015

30

Р-72

Дашковецька ТВК

2006-2015

39

Р-73

Женишковецька ТВК

2006-2015

32

Р-74

Зіньківська ТВК

2006-2015

33

Р-75

Зорянська ТВК

2006-2015

32

Р-76

Карачієвецька ТВК

2006-2015

30

Р-77

Майдано-Олександрівська ТВК

2006-2015

29

Р-78

Нетечинецька ТВК

2006-2015

30

Р-79

Осламівська ТВК

2006-2015

32

Р-80

Охрімовецька ТВК

2006-2015

40

Р-81

Петрашівська ТВК

2006-2015

31

Р-82

Пилипо-Олександрівська ТВК

2006-2015

31

Р-83

Покутинецька ТВК

2006-2015

29

Р-84

Яснозірська ТВК

2006-2015

39

Р-85

Віньковецька районна ТВК

2006-2015

99

Р-86

Управління Державної каз­начейської служби у Віньковецькому районі

 1996-2011

 133

Р-87

Відділ Держгеокадастру України у Віньковецькому районі

 1996-2016

495

ОП-88

Кулик Ф. В. – Герой Соціалістичної Праці

 1968-1999

6

ОП-89

Яцишин М. С. – краєзнавець, автор істор. Нарисів

 1956-2000

6

ОП-90

Куровський О. Я. – засл. прац. культури УРСР

 1917-2004

7

ОП-91

Крайня О. П. – Відмінник народної освіти УРСР

 1905-1989

6

ОП-92

Коцемір А. К. – краєзнавець, кіно-фотодокум-ліст

 1912-1998

9

ОП-93

Король С. В. – засл. працівник культури УРСР

 1950-1995

6

ОП-94

Тиха В. Й.– передова тваринниця колгоспу «Росія»

 1982-1990

4

ОП-95

Староста П. І. – подільський поет, краєзнавець

 1948-2009

8

Р-96

Районний центр соц. служб для сім’ї, дітей та молоді

 2002-2010

44

Р-97

Територіальний центр соціального обслуговування

 1997-2010

45

ОП-98

Матус Є. Ф. – ветеран ВВв, один із керівн. Району

 1946-2010

10

ОП-99

Гринькевич І. Ф. – засл. працівн. Культури УРСР

 1963-2011

 11

Р-100

Служба у справах дітей райдержадміністрації

2007-2010

24

 ОП-101

Гурний С.П.- ветеран ВВв, ветеран МВС

1925-2011

5

 ОП-102

Лисий М.В.–ветеран, остарбайтер в Німеччині

1938-2005

8

 Р-103

Віньковецька районна державна насіннєва інспекція

1968-2012

114

 Р-104

Віньковецька районна санітарно-епідеміологічна станція

1996-2013

41

 ОП-105

Пустова Г.П. – заслужен. прац. культури України

1971-2013

6

 Р-106

Віньковецький районний центр зайнятості

1994-2010

85

 ОП-107

Куровська Г.О. – Відмінник народної освіти УРСР

1930-1991

6

 Р-108

Центр первинної медико-санітарної допомоги

-

-

 Р-109

Колекція агітаційних документів з виборів

2006-2014

100

 ОП-110

Тиртишний В.Д. – начальник архівного відділу

1956-2015

6

 Р-111

Віньковецьке районне управління юстиції

1999-2015

205

 ОП-112

Загродський І.Г. – заслужений працівник сільського господарства

2006-2012

8

 

Управлінських документів

Всього:

10305

 

Справ особових фондів

Всього:

16

 

Статистика

Основні показники установи станом на 01.05.2018

Станом на 01.05.2018 року в Архівному відділі у 112 фондах (установи та організації – 96, фонди особового походження - 16) зберігається 10305 одиниць справ постійного зберігання Віньковецького району періоду 1970 – 2012 років, які є неповторними за їх змістовністю для громади району, а також становлять історико-культурну цінність району. Також на зберіганні є 30 фотоальбомів (1376 фотодокументів (позитивів) постійного зберігання), 5 фотодокументів постійного зберігання на електронних носіях (51 одиниця обліку-фотослайд), 6 фонодокументів постійного зберігання на електронних носіях (204 одиниці обліку на лазерних дисках), 28 відеодокументів постійного зберігання на електронних носіях (30 відеофільмів на лазерних дисках), 20 відеодокументів постійного зберігання на магнітних носіях (24 відеокасети), 5 кінодокументів постійного зберігання на магнітних носіях (5 кіноплівок).

 

 


Календарь
Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Зодіак: Стрелец
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Віньковецька районна державна адміністрація