ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг Віньковецької районної державної адміністрації

Віньковецька районна державна адміністрація

1. Надання згоди на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь на території Віньковецького району.
2. Затвердження проекту землеустрою що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь на території Віньковецького району.
3. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність, у постійне користування, в оренду юридичним особам та громадянам (для ведення водного господарства, для будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо) на території Віньковецького району).
4. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність, у постійне користування, в оренду юридичним особам та громадянам (для ведення водного господарства, для будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо) на території Віньковецького району.

ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Висновок про погодження технічної документації із землеустрою.
2. Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки.
3. Надання вихідних даних (містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки) на розроблення проектно-кошторисної документації.
4. Надання паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
2. Надання фізичній особі повної цивільної дієздатності.
3. Надання рішення органу опіки та піклування про доцільність зміни прізвища малолітніх.

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.
2. Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно.
3. Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна.
4. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
5. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
6. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
7. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
8. Скасування рішення державного реєстратора.
9. Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
10. Державна реєстрація юридичної особи (у тому числі громадського формування).
11. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування).
12. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту.
13. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа.
14. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
15. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування).
16. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування).
17. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування).
18. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування).
19. Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її ліквідації.
20. Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті її реорганізації.
21. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування).
22. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи( у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
23. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи ( у тому числі громадського формування).
24. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця.
25. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
26. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
27. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.
28. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи-підприємця.)

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання срапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
2. Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу
3. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме
4. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”
5. Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
6. Видача довідки для отримання пільг інвалідам, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу
7. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
8. Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена
9. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо:
1) відмови від майнових прав підопічного
2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного
3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири
4) укладення договорів щодо іншого цінного майна
5) управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа Цивільний кодекс України
6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі
10. Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо:
1) відмови від майнових прав підопічного
2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного
3) укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній
реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири
4) укладення договорів щодо іншого цінного майна
11. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
12. Надання державної допомоги:
1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
2) при народженні дитини
3) при усиновленні дитини
4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
5) на дітей одиноким матерям
13. Надання державної соціальної допомоги інвалідам з итинства та дітям-інвалідам
14. Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами
15. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
16. Надання державної соціальної допомоги на догляд
17. Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги
18. Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за івалідом I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку
19. Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
20. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
21. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів
22. Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги інвалідам та дітям-інвалідам
23. Призначення одноразової компенсації:
1) сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;
3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою
24. Призначення грошової компенсації:
1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад інвалідам війни та прирівняним до них особам
2) інвалідам замість санаторно-курортної путівки
3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують інвалідів I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку
4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування інвалідів
5) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
6) інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування
25. Видача направлення (путівки) інвалідам та/або дітям-інвалідам до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та/або органів соціального захисту населення (регіонального та місцевого рівнів)
26. Видача направлення на проходження обласної медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення інвалідів автомобілем
27. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів
28. Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату
29. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги:
1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)
3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
4) учасникам війни
5) інвалідам війни
6) особам, які постраждали від торгівлі людьми
7) інвалідам та дітям-інвалідам допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
30. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками):
1) інвалідів з дитинства та внаслідок загального захворювання
2) осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни
3) ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”
4) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам
31. Видача направлення на навчання дітей-інвалідів.
32. Видача направлення для проходження громадянами України альтернативної (невійськової) служби.
33. Реєстрація колективних договорів, додатків і змін до них.

Перелік адміністративних послуг, які надаються Віньковецькою райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування у Віньковецькому районі

Перелік адміністративних послуг, які надаються Віньковецькою райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування у Віньковецькому районі станом на 01.04.2014

 

 


Календарь
Січень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Зодіак: Стрелец
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Віньковецька районна державна адміністрація