Результати пошуку

 

 
 

Публічний звіт голови Віньковецької районної державної адміністрації

      23 лютого 2018 року о 10.00 годині за адресою: смт Віньківці, вул.Соборної України, 15, у  залі засідань райдержадміністрації відбудеться публічний звіт голови Віньковецької районної державної адміністрації В.Б.Лелюка.
Регламент проведення публічного звіту:
10:00 – 10:30  –  звіт про результати роботи за 2017 рік;
10:30 – 11:00  – запитання та відповіді.
Контактна особа з питань проведення заходу:  начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації О.С.Пуківська (контактний телефон 2-12-55, email: vinadm@vin-km.gov.ua).

ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ за 2017 рік голови Віньковецької районної державної адміністрації Лелюка Віталія Борисовича

16.02.2018

Деражнянське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області інформує

     Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування “ № 1105 від 23.09.1999  та Положення  про Деражнянське відділення,  покладено на Деражнянське  відділення   завдання  щодо реалізації  державної політики у сферах  соціального  страхування  від нещасного випадку  на виробництві та профзахворювання, які спричинили  втрату працездатності,у зв’язку з тимчасовою  втратою працездатності,медичного страхування та забезпечення  дотримання вимог чинного законодавства у цих сферах на території Деражнянського  та  Віньковецьких  районів  Хмельницької області .
      З метою  інформування  населення  щодо дій у разі  настання  нещасного випадку на виробництві  повідомляємо наступну інформацію.
     У разі настання нещасного випадку безпосередній керівник робіт зобов’язаний :
- терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
-  негайно  повідомити  роботодавця  про  те,  що  сталося;
- зберегти до прибуття комісії з розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та машини, механізми, обладнання, устаткування (далі - устаткування) у такому стані, в якому вони були на момент настання нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків та порушення виробничих процесів), а також вжити заходів до недопущення подібних нещасних випадків.
     В свою чергу роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:
  - протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок Деражнянському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області ;
 - зробити запит до лікувального закладу про характер і тяжкість ушкодження   
 потерпілого ;
 - протягом доби наказом утворити комісію з розслідування нещасного випадку у    
 складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування.  Також,  
роботодавець зобов’язаний створити належні умови для роботи комісії .
 Комісія зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення:
   - обстежити місце настання нещасного випадку, одержати письмові пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати осіб - свідків нещасного випадку та   
   причетних до нього осіб;
   - визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;
   - з’ясувати обставини і причини настання нещасного випадку;
   - вивчити первинну медичну документацію ;
   - визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом;
   - установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, а також розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам;
     - скласти у п’яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за  формою Н-5 та акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом; за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом) і передати їх роботодавцеві для затвердження;
    - видати наказ про результати розслідування нещасного випадку.
   Акти за формою Н-5 і Н-1 підписуються головою та всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом акта член комісії підписує його з відміткою про наявність окремої думки, яку викладає письмово і додає до акта за формою Н-5 як його невід’ємну частину.
   Строк розслідування може бути продовжений за письмовим погодженням з територіальним органом управління Держпраці у Хмельницькій області за місцезнаходженням підприємства.
   У разі коли нещасний випадок визнаний комісією таким, що не пов’язаний з виробництвом, складається лише акт за формою Н-5.
   Нещасні випадки реєструються у Журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві за встановленою формою.
   Про груповий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним наслідком, нещасний випадок, що спричинив тяжкі наслідки, випадок смерті  або зникнення працівника під час виконання трудових (посадових) обов’язків роботодавець зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії  повідомлення   про нещасний  випадок  за встановленою формою:
   - територіальному органові  управління Держпраці у Хмельницькій області  за місцезнаходженням підприємства;
  - Деражнянському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області  за місцезнаходженням  підприємства.

    При  виникненні питань, що стосуються  загальнообов’язкового  державного соціального страхування необхідно звертатись за адресою: м. Деражня, вул.  Подільська 1, телефон начальника відділення  2-10-78, тел..факс, 2-19-86.

 

Про затвердження тарифів на водопостачання, водовідведення та утилізацію твердих побутових відходів


Календарь
Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Зодіак: Риби
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Віньковецька районна державна адміністрація
2017 рік